Bloggen

Journalismen som yrke

En journalist är en person som är utbildad för att samla in fakta i form av muntlig eller skriftlig information, bearbeta dem till en nyhetsvärdig form och sedan sprida den till allmänheten på olika sätt. Den vanligaste processen eller verksamheten som utförs av dagens journalist kallas journalistik. Numera har de flesta tidningar, tidskrifter, radiokanaler etc. sina egna team av journalister som samlar in/samlar fakta/information och rapporterar dem till sina läsare/lyssnare i form av rapporter.

Denna webbplats är en praktisk källa för att studera om journalist.

Reporters jobbar för en viss kanal/nätverk/ett företag och får betalt beroende på kvantitet/kvalitet av den information de ska rapportera. Reportrar kan också arbeta på frilansbasis för flera publikationer, vilket kan vara ganska lukrativt.

Det finns olika medier genom vilka nyheter och aktuella frågor rapporteras och journalister arbetar hårt för att hålla sina källor och metoder konfidentiella

Det finns olika medier genom vilka nyheter och aktuella frågor rapporteras och journalister arbetar hårt för att hålla sina källor och metoder konfidentiella. Reportrar som arbetar för tidnings-/magasinföretag och tv-stationer är vanligtvis anställda för enbart nyhetsrelaterad verksamhet, medan andra får uppdrag för speciella tillfällen och evenemang. En frilansjournalist kan därför arbeta i TV-studior, nyhetsrum, nyhetsbyråer och andra medieorganisationer där han/hon kan samla in/skaffa flera informationsflöden samtidigt.

En frilansjournalist kan därför arbeta i TV-studior, nyhetsrum, nyhetsbyråer och andra medieorganisationer där han/hon kan samla in/skaffa flera informationsflöden samtidigt

Under de senaste åren har begreppet journalistik utvidgats till att även omfatta online-journalistik där artiklar, foton, videoklipp etc. publiceras på internet för att nå en större publik. Den stora fördelen med journalistik på nätet är att världssamfundet nu har tillgång till information oavsett i vilket land artikeln skrevs eller publicerades. När du skriver en artikel för en tidning/onlinetidning skriver eller rapporterar du alltså om ett visst land eller en viss region och inte om allmänheten eller en viss grupp inom ett land. En journalists ansvar slutar inte med att samla in/skriva nyheter och aktuella frågor, utan samma sak måste upprätthållas med integritet och noggrannhet. Det är viktigt att upprätthålla och värna om allmänhetens intresse samtidigt som man utnyttjar alla medier som står till buds.