Bloggen

Vad en nattsjuksköterska får i lön varierar mellan regioner

En starkt bidragande orsak till att sjuksköterskor väljer att jobba på bemanning är den fina lönen. Detta är en fördel med att jobba för bemanningsföretag som många ofta pekar ut. Och visst stämmer det att bemanningssjuksköterskor generellt sett har en lite högre timpenning än vad andra sjuksköterskor har. Därför kan det vara väldigt lukrativt att jobba på detta sätt om det passar dig väl.

 

Du kan med fördel välja att jobba på bemanning på heltid. Men du kan även välja att göra detta på deltid vid sidan av ditt ordinarie heltidsarbete. Genom att göra detta kan du sannolikt betala av dina studieskulder relativt fort. Dessutom inser du förmodligen snart att du tjänar mer när du jobbar på bemanning än då du jobbar för regionen. Därför kan du med tiden vilja välja att skifta över till att helt och hållet jobba via bemanning.

Vad får en nattsjuksköterska i lön generellt sett?

Många sjuksköterskor bestämmer sig för att börja jobba för ett bemanningsföretag delvis tack vare den högre lönen. Men vad tjänar då en nattsjuksköterska i lön generellt sett när personen ifråga jobbar via bemanning?

 

När du resonerar kring din potentiella lön bör du ta i beaktning att:

 

  • Ingångslönen kan variera lite grann. Ingångslönen (d.v.s. den lönenivå som du först kommer in på) ligger vanligtvis mellan cirka 25 500 kronor och 28 000 kronor i månaden. Var i spannet du hamnar beror bland annat på vilken slags tjänst du har fått och hur dina tidigare erfarenheter ser ut.
  • Genomsnittslönen är 38 700 kronor. Den genomsnittliga lönen för en sjuksköterska med grundutbildning är 38 700 kronor. Detta är dock ett snitt sett över alla sektorer samt sammanräknat män och kvinnor (män ligger vanligtvis lite högre).
  • Det varierar hur mycket en nattsjuksköterska får i lön. Det finns flera olika variationer när det kommer till hur mycket sjuksköterskor tjänar. Till exempel tjänar personer tillhörande denna yrkeskategori allra mest när de jobbar i Stockholm, Södermanland eller Örebro. Dessutom tjänar alltså män lite mer än kvinnor och lönen ökar vanligtvis också med stigande ålder.

 

För att få en bra uppskattning om den aktuella lönenivån och vad du kan förvänta dig bör du kontakta ditt bemanningsföretag.