Bloggen

Olja och bensin – drivmedel

Vi importerar för närvarande stora mängder olja och bensin. Faktum är att vi håller på att få på utländsk olja och måste importera mer. Olja- och gasindustrin kämpar också.Vi ser effekterna av stigande oljepriser på våra plånböcker. Människor gör mer av en ansträngning för att bli grönare och mer utbildade i hur de producerar sina produkter. Och det innebär att använda mycket mindre petroleumbaserade produkter i sitt dagliga liv. Men det finns andra som kommer att bestå i ett visst ekonomiskt klimat. När dessa människor inte längre är här, lämnar de landet. Det finns rapporter om att de ska till Filippinerna.

Värme för bostäder

Dessa människor är där eftersom de köper fastigheter eller få dem överförs från ett land till ett annat på grund av den enkla pengar som tjänas. Saken är den, med kostnaden för bostäder, behovet av bränsle, och den lön som måste betalas i tid, den största pengar hugg är att köpa mark och flytta den någon annanstans. Och de har gjort det. Naturligtvis vet dessa människor också att importen beror på de höga kostnaderna för olja- och petroleumbaserade produkter. Och nu är de oroliga för att det kommer att bli värre. Nu när vi förlorar olja- och gasindustrin  i USA börjar importen tappa kontrollen.

Du förstår, med de stigande levnadskostnaderna och människors brist på inkomst, det finns inget sätt att hålla jämna steg med kostnaden för bensin och olja. Och när priset går upp, folk börjar köpa mindre. Det finns en tid att vara här, och det finns en tid att gå.

Detta är en bra sida tillverkningssektor.se om näringslivet.