Blogg

Sjukvården i Sverige står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och ökade vårdbehov samtidigt som det råder brist på specialistläkare. Ett sätt för regioner och landsting att möta dessa utmaningar är att hyra in läkare.

Flexibilitet och kompetens

Att hyra läkare ger en ökad flexibilitet för vårdgivare. Genom bemanningsföretag kan man snabbt få tillgång till rätt kompetens under en begränsad tid. Detta gör det lättare att täcka upp för tillfälliga vakanser, semesterperioder, sjukfrånvaro eller vid tillfälliga arbetstoppar. På så sätt kan vården upprätthålla en god tillgänglighet och kvalitet även när det egna läkarteamet inte räcker till. Hyrläkarna bidrar med specialistkompetens som annars skulle saknas. Patienter kan få vård av rätt läkare i rätt tid.

Avlastning för den fasta personalen

Att tillfälligt hyra in läkare ger också en avlastning för den fasta personalen. De slipper ta ett oproportionerligt stort ansvar under perioder av underbemanning. Arbetsbelastningen kan fördelas jämnare vilket minskar risken för utbrändhet. När de anställda läkarna får rimligare arbetsvillkor ökar arbetsglädjen och arbetsplatsen blir mer attraktiv. Det blir lättare att rekrytera och behålla personal långsiktigt.

Kontinuitet och trygghet

En vanlig invändning mot hyrläkare är att det hotar kontinuiteten i vården. Patienter kan behöva byta läkarkontakt oftare. Detta kan motverkas genom god planering av inhyrningen. Genom att hyra in samma läkare under längre perioder skapas en kontinuitet. Patienter och personal lär känna hyrläkaren. Erfarna hyrläkare bidrar med trygghet i mötet med patienten. De är vana att snabbt sätta sig in i nya arbetsplatser och kan hantera oväntade situationer.

Kostnadseffektivt

Att hyra läkare behöver inte vara dyrare än att anställa. Fördelen är att kostnaden begränsas till den faktiska arbetstiden. Inhyrningsföretaget tar hand om rekrytering, administration, fortbildning etc. Genom att analysera vårdbehovet noga kan inhyrning användas kostnadseffektivt enbart under de perioder det verkligen behövs. På så sätt kan vårdens resurser användas optimalt. Sammantaget kan välplanerad läkarbemanning ge positiva effekter för både patienter, personal och ekonomi. Det handlar om att hitta en balans mellan fasta anställningar och flexibel inhyrning. Vården står inför stora utmaningar där hyrläkare kan vara en del av lösningen.

Blogg

För att starta en blogg snabbt: kontakta någon av de bloggplattformar som erbjuder enkla och billiga alternativ. Följ de korta instruktionerna så är bloggen igång snart.

Välj bloggnamnet och klicka på logotypen. I navigeringsområdet till vänster klickar du på ikonen “Lägg till nya plugins”. Rutan för att välja plugins visas. Kolla in de tillgängliga pluginsna och leta efter ordet “Yoast SEO.”. Du behöver detta plugin för att installeras för att bloggen ska listas i sökmotorerna.

Välj sedan ett bra färgtema för din blogg. Jag rekommenderar att du väljer ett teckensnitt som ser professionellt ut, med en bra storlek och ett rimligt typsnitt. För bloggsidans bar ger bluehost en mycket trevlig mall för din sidhuvud och sidfot. Gå bara till Utseende och välj sedan fliken “Beteende”. Du kan också välja teckensnittsstil enligt formatinställningen i WordPress-instrumentpanelen.

Ta en titt på den här webbplatsen för information på Starta en blogg.

Slutligen måste du välja en värdleverantör och få din blogg värd. Med det här steget måste du välja en gratis bloggtjänst som Blogger, WordPress eller LiveJournal. Jag skulle gå för Blogger eftersom jag tycker att deras tutorials är mycket lätta att följa. LiveJournal är också ett mycket bra val för bloggare, eftersom det ger ett mycket trevligt gränssnitt. Så jag skulle definitivt rekommendera att du går till ett gratis konto med dessa tjänster.

När din blogg är igång måste du generera lite innehåll för att locka dina läsare. Det är här plugin-program kommer in i tiden. Plugins är programvara eller applikationer som är installerade i ditt WordPress-bloggtema (som du hade installerat tidigare på din server) och ändrar ditt bloggtema så att det passar dina behov. Du kan till exempel lägga till två viktiga bloggplugin för att ta reda på mer om dina läsare och spåra statistik. Dessa är Search Analytics Pro och Google Analytics Pro. Dessa två fantastiska plugins hjälper dig att analysera trafiken på din blogg och ta reda på hur du lockar läsare.

Avslutningsvis måste du starta en blogg med ett gratis domännamn. Hitta sedan en lämplig bloggplattform (till exempel WordPress eller Blogger) och registrera den (antingen gratis eller för några dollar). Slutligen, använd en gratis värdtjänst som Bluehost, MySpace eller HostGator för att vara värd för din blogg. Slutligen optimera din blogg genom att lägga till en nyckelordsberikad text, alternativ bildtext och länkar. Genom att göra det kommer dina läsare att hitta det lätt att navigera till din blogg.